KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Zveřejněno dne 17.1.2012 celý článek

Testologie ve společenskovědních předmětech

Pod vedením doc. Viliama Kratochvíla z UK Bratislava se dne 13.1. 2012 konal seminář k tvorbě testových úloh. Semináře se zúčastnilo 25 pedagogů. Seminář byl zaměřen na tvorbu testových úloh využitelných ve společenskovědních předmětech na ZŠ a SŠ. Účastníci se učili tvořit testové úlohy, jak má testová otázka vypadat, na co si dát při její tvorbě pozor. Získali náměty jak vytvořit ve společenskovědních předmětech otázky, které krom znalostí mohou testovat i jiné dovednosti žáků.
Ze zpětných vazeb:

Zveřejněno dne 14.12.2011 celý článek

Konzultační seminář

Dne 30.11.2011 se v Ostravě zúčastnilo 13 pedagogů konzultačního semináře. Tentokráte k tématu internetové zdroje a další podpůrné materiály, bez doložky MŠMT pro výuku dějepisu. Seminář, diskuzi a následné sdílení zkušeností všech účastníků moderoval Mgr. Jiří Tůma
V příloze najdete zajímavý dokument, který k této problematice vydal VÚP Praha

Zveřejněno dne 6.12.2011 celý článek

Náslechová hodina - Mnichov, měli jsme se bránit?

Dne 24.11. 2011 se zúčastnilo 10 pedagogů náslechové hodiny v 9. třídě na ZŠ Mendelova v Karviné. Hodinu vedl Mgr. Jiří Tůma. Pedagogové získali praktický námět pro skupinovou práci k mnichovské konferenci roku 1938. Pomocí kartiček s výroky a informacemi z tisku získávali žáci vlastní názor na tuto událost. Součástí hodiny byly i náměty pro práci s dobovou karikaturou a fotografií. Pedagogové v rozboru hodiny oceňovali:

Zveřejněno dne 5.12.2011 celý článek

Náslechová hodina - Škola pro všechny

Mgr. Vlasta Geryková ze ZŠ Dukelské v Příboře přivítala dne 30.11.2011 na své škole 8 pedagogů, kterým prezentovala vyučovací hodinu občanské výchovy. Hodina byla obsahově zaměřena na problematiku týkající se zabezpečení práva na vzdělání, rovnost příležitostí, přístup ke vzdělání v různých oblastech světa (Etiopie)
Ze zpětných vazeb:

Zveřejněno dne 5.12.2011 celý článek

Instruktivní vyučovací hodina - Kolektivizace v SSSR

Dne 24.11. 2011 se zúčastnilo 9 pedagogů náslechové hodiny v 9. třídě na ZŠ Mendelova v Karviné. Hodinu vedl Mgr. Jiří Tůma. Učitelé získali náměty pro práci s fotografiemi, pomocí pěti základních zjišťovacích otázek k tématu kolektivizace v SSSR a ukrajinského hladomoru, součástí byla i aktivita porovnávající nacistickou a komunistickou rétoriku na textu z knihy Vasilije Grossmana "Все течет"
Pedagogové v rozboru hodiny oceňovali:

Zveřejněno dne 23.11.2011 celý článek

Náslechová hodina - Holokaust

Na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě pod vedením Mgr. Marcela Mahdala, se za účasti sedmi pedagogů uskutečnila náslechová hodina dějepisu. Studentům i pedagogům byla prezentována vzdělávací filozofie muzea Jad Vašem, vyzkoušeli si jak používat webové stránky Jad Vašem ve vzdělávání holokaustu. Velmi praktický a přínosný byl workshop se studenty "Spravedlivý mezi národy".
Součástí workshopu byla i krátká pietní akce, kdy bylo slavnostně vysazeno 30 žlutých krokusů, které budou na jaře připomínat oběti Holokaustu. Projekt "Krokus" je organizován Židovským muzeem v Praze.

Zveřejněno dne 12.11.2011 celý článek

S pány na ledě – Československo 1945-1948

Seminář se konal 4.11.2011 v Ostravě Na Hradbách, pod vedením Mgr. Ivana Bauera se ho zúčastnilo 11 pedagogů. Byli seznámeni a sami na sobě si vyzkoušeli aktivizační metody aplikovatelné ve výuce dějepisu. Obsahově se seminář věnoval období mezi léty 1945-1948, některé aktivity měly přesah až ke komunistické perzekuci v 50-tých letech 20. století.

Zveřejněno dne 26.10.2011 celý článek

Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů

21.10. - 22.10. 2011 se 16 učitelů dějepisu pod vedením výborného lektora doc. Viliama Kratochvíla z Bratislavy naučilo jak jak modelovat, konstruovat analytické výzkumné a interpretační postupy žáků ve výuce dějepisu na základních a středních školách. Vyzkoušeli si jak zařadit různé druhy historických pramenů do školního dějepisu(karikatury, fotografie, texty...)Ve čtvrtek 20.10. 2011 absolvovalo s tímto lektorem 10 zájemců z řad učitelů konzultační seminář na téma učebnice dějepisu.

Zveřejněno dne 15.10.2011 celý článek

Exkurze - Po stopách nesvobody

Ve dnech 5.10.-7.10. 2011 Se zúčastnilo 28 učitelů exkurze "Po stopách nesvobody". V Terezíně jsme navštívili expozice Ghetta Terezín, diskutovali s pamětnicí, pak Malou pevnost a seminář týkající se konkrétních aktivit s žáky, které připravuje vzdělávací centrum v Terezíně. Druhý den jsme absolvovali seminář v Židovském muzeu, velmi kvalitně vedenou prohlídku synagog i hřbitova. Odpoledne bylo věnováno návštěvě Ústavu pro studium totalitních režimů a semináři o výuce našich moderních dějin. Velmi silným emocionálním zážitkem byla páteční návštěva komunistického lágru Vojna v Lešeticích u Příbrami.
Další podobnou exkurzi plánujeme na 25.4.-27.4. 2011
Názory účastníků na exkurzi, její přínos i organizaci, celý program a kontakty na jednotlivé instituce najdete v příloze:

Zveřejněno dne 1.9.2011 celý článek

Nabídka vzdělávacích akcí projektu září-prosinec 2011


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz