KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Zveřejněno dne 8.9.2006 celý článek

Modul „Computer in Projects“ v Centru moderních technologií ve škole

První skupina vycestovala na tento kurz do Prahy. Školení probíhá v učebně STIC (v Centru moderních technologií ve škole - což je podpora inovací ve školství společností Microsoft) na SPŠ Třebešín.

Zveřejněno dne 31.8.2006 celý článek

Průběžná zpráva o projektu Euromanažer

Zpráva sleduje stav projektu k 31.7.2006 a přináší některé ukazatele v zastoupení účastníků vzdělávacích aktivit.

Zveřejněno dne 31.8.2006 celý článek

Modul „Workshop projektové tvorby“, kurz C

Poslední modul ve dnech 30.-31.8.2006 vedl PaedDr. Jiří Mezuláník CSc. z Obchodně podnikatelské fakulty z Karviné.
Fotogalerie

Zveřejněno dne 29.8.2006 celý článek

Modul „Workshop projektové tvorby“, kurz B

Na konci prázdnin jsme se opět sešli s kolegy na kurzu, tentokrát šlo už o konkrétní práci na projektech účastníků.
Fotogalerie

Zveřejněno dne 27.8.2006 celý článek

Modul „Workshop projektové tvorby“, kurz A

I přesto, že modul proběhl během víkendu 26.8.-27.8.2006, účastníci dorazili v plném počtu na Hotel Sepetná, který se nachází na Ostravici.
Fotogalerie

Zveřejněno dne 5.8.2006 celý článek

Monitorovací zpráva 03/2006

Třetí monitorovací zpráva byla zpracována do nových formulářů. Opět počet stran převýšil 200. Zpráva obsahuje druhou žádost o platbu.

Zveřejněno dne 6.7.2006 celý článek

Modul „Efektivní práce v týmu“, kurz C

Účastníci kurzu pod lektorským vedením PaedDr. Jiřího Mezuláníka, CSc. a PhDr. Jany Sobčíkové zakončili modul „Efektivní práce v týmu“. A také výuka probíhala formou práce v týmu.
Účastníci si rovněž vyzkoušeli Belbinův test týmových rolí, Cestu čtyř typů jednání vedoucího týmu, Dotazník PLES. Lektoři účastníky seznámili se systémem Learning by Doing, novým systémem výuky studentů, vyvinutým finskou polytechnikou v Jyväskyle (v čele s Johanesem Partanenem). Tato organizace, která se učí praxí, je též nazývána Team Academy, tedy týmovou akademií. Lektoři osobně tuto akademii navštívili a své poznatky předali účastníkům, kteří se zájmem naslouchali. Řada z nich uvažuje tento způsob výuky zavést na své škole

Fotogalerie

Zveřejněno dne 4.7.2006 celý článek

Modul „Efektivní práce v týmu“, kurz B

Pátek a sobota (3.7.-4.7. 2006) byl na Ostravici opět v plné režii euromanažerů, kteří v těchto dnech dostali „za tepla“, a to doslova a do písmene, spousty informací, dobrých rad a testů, jak zvládnout práci v týmu i jak jej sestavit.
Tento modul vedli zkušení a velmi sympatičtí lektoři PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. a PhDr. Jana Sobčíková ze Slezské university, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné.
Velmi praktické se účastníkům jevily nejen testy, kde si každý z nás pomohl uvědomit svou případnou roli v týmu, částečně i svůj charakter a postoj k ostatním spolupracovníkům, ale i například videoukázky k vedení pohovorů, i modelové lehce krizové situace, které museli členové týmů řešit. Všechny tyto informace je možno samozřejmě aplikovat a využít nejen v práci projektových manažerů, ale i v každodenní praxi při jednání s kolegy, podřízenými, popřípadě nadřízenými ve škole i v jakékoliv jiné organizaci.
I večer v bazénu se plavalo tak nějak více týmově, všichni pěkně v jedné řadě, ve stejném tempu, nikdo v protisměru. Hlavně ať nedojde ke zbytečným srážkám, chtěnému či nechtěnému kopnutí a dalším zbytečným konfliktům.

Fotogalerie

Zveřejněno dne 2.7.2006 celý článek

Rozvoj kompetencí učitelů MSK ve vzdělávacích projektech ESF

citujeme z článku, který jsme poskytli do tisku:
Od ledna 2006 realizuje naše organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace dva projekty, které jsou hrazeny ze zdrojů ESF (OP RLZ 3.1) a jsou zaměřeny na zvýšení kompetencí učitelů druhého stupně základních a středních škol Moravskoslezského kraje.
Projekt Euromanažer formuje kvalifikovaného člověka pro dosažení grantových a dotačních zdrojů pro školu. 60 učitelů ze základních a středních škol (90 % je z našeho kraje) se na tyto aktivity připravuje v tréninku základních dovedností projektových činností a v získávání znalostí a informací o celém spektru grantových a dotačních příležitostí v České republice. Vzdělávání v projektové přípravě, metodách řízení, týmové spolupráci a konkrétní práci na projektu je doplněno částí projektového řízení zpracovávané počítačem. Jedna skupina účastníků bude, po naší dohodě s firmou Microsoft, absolvovat tuto část v jejich kvalitně vybaveném STIC v Praze. Od října nabízíme školám našeho kraje poradnu, kde bude vašim partnerem tým 15ti nejprogresivnějších absolventů projektové přípravy a řízení. Podrobněji na webu projektu www.euromanazer.cz
Mgr. Blanka Kozáková

Zveřejněno dne 1.7.2006 celý článek

Efektivní práce v týmu - skupina A

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. a PhDr. Jana Sobčíková (oba ze Slezské university, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné) vedli modul, kde se účastníci formou různých testů a jejich rozborů učili rozumět své týmové roli, svému způsobu podávání výkonu a rozebírali metody, jak tyto výstupy využít pro řízení týmu. Výklad byl doplněn i o zajímavé videoukázky s rozborem přístupu k vedení osobního pohovoru.
To že se z naší skupiny euromanažerů stává tým, který má rozdělené role se ukázalo hned druhý den, když dorazila káva do učebny: realizátoři připravovali šálky s kávou a distribuovali je postupně kolegům, koordinátoři si na to kafe v klidu počkali u svého stolu.

Zkuste si i vy zjistit, která týmová role je pro vás vhodná pomocí Belbinova testu týmových rolí, který je k dispozici zdarma na adrese: http://www.team.cz/elearning/team/default.asp

Fotogalerie


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz