KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Zveřejněno dne 18.1.2013 celý článek

Balíček vzorové projektové dokumentace

Balíček vzorové projektové dokumentace by se Vám mohl hodit pro řízení projektu.

Zveřejněno dne 1.10.2008 celý článek

Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v MSK

Byla vyhlášena výzva se zaměřením na modernizaci výuky. Žádosti lze předkládat v termínu 1. říjen 2008 - 14. listopad 2008. Pro oprávněné subjekty z obcí nad 50 tis. obyvatel.

Zveřejněno dne 25.9.2008 celý článek

MSK - výsledky globálních grantů

Výsledky 1. výzvy Opatření 1.1, 1.2, 1.3 OP VK – Moravskoslezský kraj

Zveřejněno dne 8.8.2008 celý článek

Výzva pro oblast rozvoje venkova MSK

O dotaci mohou do 17. září žádat obce s počtem obyvatel 500 – 5000, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené vymezenými obcemi a svazky obcí, neziskové organizace nebo zájmová sdružení právnických osob realizující projekt v těchto obcích.

Zveřejněno dne 7.7.2008 celý článek

49 škol v malých obcích získá dotaci z ROP

Výbor Regionální rady Moravskoslezsko schválil dotaci ve výši 450 milionů korun pro projekty měst a obcí s 500 - 5000 obyvateli. Podpořených 49 projektů je zaměřeno na zlepšení infrastruktury ve školách a školských zařízeních.

Zveřejněno dne 30.6.2008 celý článek

Plán výzev do ROP Moravskoslezsko

Aktualizovaný plán na roky 2008 - 2009.

Zveřejněno dne 16.5.2008 celý článek

Výzva k předkládání projektů na rozvoj oborových center praktické přípravy

Na rozvoj oborových center praktické přípravy tradičních odvětví regionu nabízí Regionální rada Moravskoslezsko školám a školským zařízením dotaci z Regionálního operačního programu. O dotaci na oborová centra je možné žádat ode dneška, vyčleněno je pro ně 80 milionů korun.

Zveřejněno dne 3.4.2008 celý článek

Výzva pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Moravskoslezský kraj vyhlašuje první výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK.
Oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. května 2008 do 17 hod.

Zveřejněno dne 10.3.2008 celý článek

Výzva k předkládání projektů na rozvoj školské infrastruktury ve městech

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra, oblast školství a volnočasové aktivity. Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury ve školách a školských zařízeních ve městech od 5 do 50 tisíc je možné předkládat od 3.března do 30. května. V první výzvě je pro ně vyčleněno 200 milionů korun.

Zveřejněno dne 3.1.2008 celý článek

Na opravu školských a volnočasových zařízení nabízí ROP Moravskoslezsko 150 miliónů korun

Žádat o dotace mohou obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5.000, neziskové organizace nebo soukromé školy a další subjekty nacházející se v těchto obcích.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz