KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka


Aktuální nabídka vzdělávání zde
Zveřejněno dne 29.6.2022 celý článek

Šablony OP JAK pro SŠ, VOŠ, DM a INT - zpracování žádosti a administrace projektu

Školám nabízíme individuální zpracování projektové žádosti (kdy zpravidla online formou konzultujeme její přípravu) a také následnou administraci celého projektu.

Zveřejněno dne 29.6.2022 celý článek

Šablony OP JAK pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ a ZUŠ - zpracování žádosti a administrace projektu

Školám nabízíme individuální zpracování projektové žádosti (kdy zpravidla online formou konzultujeme její přípravu) a také následnou administraci celého projektu.

Zveřejněno dne 7.6.2022 celý článek

OKAP II - zpravodaj publikovaný 07.06.2022

Ve zpravodaji přinášíme pestrou nabídku vzdělávacích akcí pro pedagogy ze škol se sídlem v MSK.

Zveřejněno dne 7.6.2022 celý článek

DVPP pro Šablony II (SŠ) - aktualizace 7. 6. 2022

Opět Vám přinášíme bohatou nabídku vzdělávacích akcí pro Šablony II pro střední školy.

Zveřejněno dne 1.7.2020 celý článek

Poradenství v otázkách financování škol a školských zařízení

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jejich ekonomy a účetní jsou určeny příspěvky Ing. Petry Schwarzové věnované oblasti finančního řízení. Výklady dále uvedené se vztahují zejména na veřejnoprávní subjekty, tj. na školy a školská zařízení zřizované státem a územními samosprávnými celky.

Zveřejněno dne 23.4.2019 celý článek

Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mohou využívat právní poradenství v oblasti metodiky a řízení. Bližší informace v dalším textu článku.

Zveřejněno dne 9.8.2022 celý článek

Nové ICT kurzy v naší nabídce

Pro 1., resp. 1. a 2. st. ZŠ nabízíme kurzy:
"Jak na novou informatiku na 1. stupni ZŠ" 21.09.2022, 8:30-15:30 h v Ostravě
"Použití ICT ve výuce – webinář" 01. a 10.10.2022, 17:30-19:00 h online

Zveřejněno dne 21.7.2022 celý článek

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. - DPS - v Ostravě od 22.11.2022!

Nabízíme Vám další možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nutné pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Zveřejněno dne 14.7.2022 celý článek

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb.

Od ledna 2023 jsme připravili nový běh studia pro zájemce ze škol. Toto studium lze již hradit ze šablon OPJAK.

Zveřejněno dne 7.7.2022 celý článek

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (listopad 2022 - Ostrava)

Dne 24.11.2022 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz