KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
10.9.2010

Integrace na druhou - Projektové aktivity se žáky a zákonnými zástupci ve školním roce 2010/2011

Na základě absolvování vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, budou pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 nově získané dovednosti aplikovat v přímé práci se žáky a zákonnými zástupci.
Každá spolupracující škola bude v rámci projektu organizovat čtyřikrát společnou aktivitu žáků a jejich zákonných zástupců pod názvem „Společné dílny“. Tematicky zaměřené dílny dle druhu postižení mají za cíl ukázat rodičům individuálně integrovaných žáků, jak správně se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, ukázat metody a postupy práce, které je možno využít pro rozvoj dítěte v jeho přirozeném prostředí.
Společné dílny za účasti a metodické podpory pracovníka pedagogicko-psychologické poradny povedou proškolení pedagogové včetně školních psychologů a speciálních pedagogů.

Pro skupiny žáků se stejným druhem postižení (např. dyslektici) budou organizovány třikrát za projekt „Projektová odpoledne“. Cílem je ukázat žákům, že mohou sdílet své problémy v dané oblasti i s jinými, mohou si navzájem pomáhat. Učitelé různých předmětů si touto formou vymění své zkušenosti s prací s těmito žáky a pochopí, že daný problém není záležitostí pouze jednoho předmětu. Uvedené činnosti povedou proškolení pedagogové včetně školních psychologů a speciálních pedagogů.

Na základě absolvovaného vzdělávání budou proškolení pedagogičtí pracovníci včetně školních speciálních pedagogů účelně vybírat metody, volit je uvážlivě podle stupně a povahy postižení při nápravě poruch učení, které budou probíhat pro 2 skupiny žáků po dobu 34 týdnů během školního roku 2010/2011. Nápravě bude předcházet navázání kontaktu s žákem za využití relaxačních terapeutických technik.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz