KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
11.12.2017

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Zveřejněna dne 8. 12. 2017 v částce 147 Sbírky zákonů.

Upravuje činnosti asistenta pedagoga ve vazbě na předpoklady stanovené v 20 odst. 1 a odst. 2 zákona  o pedagogických pracovnících.
V příloze č. 1 v tabulkách Podpůrná opatření se u třetího, čtvrtého i pátého stupně mění bod 5 Personální podpora.

Sbírka zákonů

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz