KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

O nás


1.12.2017

TOPík2017 - 3 vítězné projekty pro inspiraci

30.11.2017 proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže projektů škol. Celkem se představilo 7 zajímavých řešení využití ICT ve školní činnosti. V příloze článku postupně publikujeme vítězné práce.
Soutěžilo celkem 7 projektů:

Expo Science International – Fortaleza, Brazílie
Libor Lepík a Benjamín Petržela
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
Anotace
Expo Sciences International je mezinárodní výstava studentských vědeckých projektů, kterou pořádá organizace Milset. Hostitelem letošní výstavy bylo město Fortaleza nacházející se na severovýchodě Brazílie. Výstavy se zúčastnilo 819 účastníků z celkem 36 zemí světa v době od 7. do 12. srpna. Tým z gymnázia vystupoval s projektem Water in action - Voda v akci. Náš projekt - Voda v akci - zkoumal fyzikální a chemické vlastnosti vody. Zajímali jsme se také o udržitelnost vodních zdrojů, recyklaci vody a její vliv na životní prostředí. Na našem stánku jsme předváděli mnoho pokusů a vysvětlovali, jaké vlastnosti voda má - například tlak vody, Leidenfrostův efekt, demonstrace Archimedova zákona nebo soudržnost povrchového napětí vody. Voda je nejdůležitější kapalinou na naší planetě, vždyť právě zemský povrch je z více než 70 ℅ tvořen vodou.

3. místo
Dron pro měření kvality ovzduší
Jiří Sumbal a Rudolf Turoň
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Anotace
Předmětem projektu bylo vytvoření dronu řízeného mikropočítačem Arduino vybaveného senzory pro měření kvality ovzduší a kamerovým systémem pro fotografování a záznam videa. Dron je možné ovládat na dálku ze země, ale má také funkcí automatického návratu při ztrátě spojení s pozemní stanicí. Realizátorem je žák 4. ročníku oboru Informační technologie Rudolf Turoň a dron staví v rámci své maturitní práce. Nejde o skládání z předem připravené stavebnice. Autor musel mechanickou i elektronickou část dronu sám navrhnout i sestavit a také naprogramovat potřebný software. Při návrhu senzorů a měřících metod vycházel ze zkušeností získaných v soutěži CanSat, kde soutěžní tým naší školy také měřil charakteristiky ovzduší během padákového sestupu sondy. Finanční prostředky jsme získali od soukromého dárce, jehož před rokem na Dni otevřených dveří naší školy zaujaly aktivity týmu našich žáků zapojených do projektu CanSat. Nabídnul částku 15 000 Kč na podporu jejich další tvůrčí činnosti a podmínil poskytnutí tohoto obnosu zajímavým projektovým záměrem. Výsledkem je dron, který po obhájení maturitní práce zůstane škole a bude využit jak k propagačním účelům, tak jako prostředek k měření nejen kvality ovzduší, ale i dalších fyzikálních veličin. Získaná data budou moci žáci školy zpracovávat v informatice i v přírodovědných i technických předmětech.  

Domácí projekt s excelem
Martin Blatoň
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Anotace
Zpracování krátkodobého projektu v rámci mezipředmětových vazeb pomocí programu Excel. Jak propojit výuku zeměpisných a přírodopisných znalostí s výukou informatiky? Vymyslete žákům projekt, v němž mohou zpracovávat oblast, kterou si sami zvolí a to prostřednictvím dotazníku, který může být vytvořen třeba v Excelu.

Malujeme v šestce
Jiří Štěpán
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Anotace
V projektu si ukážeme využití bitmapové a vektorové grafiky pro tvorbu animací. Pro práci využíváme Malování, Zoner Calisto a pro animaci Zoner Gif Animator. Cílem je, aby žáci během práce pochopili výhody a nevýhody vektorové a bitmapové grafiky a na základě získaných zkušeností se byli schopni rozhodnout pro správný nástroj k tvorbě grafického projektu.

Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání
Zdeněk Matúš
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Anotace
Celkem šest středních škol z různých zemí je zapojeno do projektu s názvem "Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání". Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň dovedností v oblasti ICT, především znalost kancelářského balíku v anglickém prostředí, včetně grafiky. Projekt zahrnuje přípravu a realizace mezinárodních soutěží, včetně tvorby příkladů, bodové hodnocení, organizování školních soutěží, výměnu zkušeností a prezentací nových metod výuky v oblasti ICT a výuky cizích jazyků. V rámci tříletého projektu bylo zrealizováno již pět projektových setkání (v Portugalsku, v Novém Jičíně, Španělsku, Řecku a Chorvatsku). Naši studenti se umístili vždy na stupních vítězů – v Meliki (Řecku) studentka 2. ročníku celou soutěž vyhrála. Hlavním výstupem projektu je brožura příkladů v anglické, českém, polském, španělské, chorvatském, portugalském jazyce, kterou je možno využít jako přípravu na hodiny ICT, hodiny CLIL i ECDL testů. Celkem sada obsahuje 8 připravených příkladů do kategorie textového editoru, tabulkového procesoru a prezentačního programu včetně tvorby a úpravy obrázků a dalších grafických objektů. Každý příklad má 25 – 30 úloh. Každá úloha je obodována. Celá brožura bude představena na diseminační konferenci v březnu 2018 v Polsku. Vy si ji můžete již teď stáhnout včetně zdrojových souborů v českém anglickém a polském jazyce včetně zdrojových souborů: http://www.mendelova-stredni.cz/mendelova-stredni-skola/projekty/international-ict-competitions.html. Budeme rádi, když případné návrhy, připomínky i hodnocení napíšete na adresu zdenekmatuszavináčseznam.cz.  

2. místo a Cena divádka
Příprava na First Lego League
Libuše Kovářová Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

Anotace
Projektem je tříměsíční příprava na účast v mezinárodní robotické soutěži First Lego League. Součástí projektu byla výroba hracího stolu a příprava hrací plochy, design a výroba soutěžního robota a jeho komponent a programování jednotlivých misí. Doprovodným úkolem je vědecký projekt, pro který jsme si zvolili téma "Listonoh? Jak je možné, že ještě žije?"

1. místo
Bezpečný Internet
Libor Klubal a Petr Drkal
Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace

Anotace
Projekt Bezpečný Internet se věnuje problematice potencionálně nebezpečného chování v prostředí Internetu. Byl zpracován žáky 7. až 9. třídy v hodinách občanské výchovy, matematiky a informatiky. Skládal se z následujících činností:
7. třída – Zpracování dat a základy statistiky Žáci vytvořili formulář Google pro rodiče a žáky. Obsahoval otázky týkající se chování na sociálních sítích. Data následně zpracovali v hodinách matematiky a prezentovali na výstupní konferenci k projektu.
8. třída – Tvorba animovaných filmů Žáci zpracovali scénáře a vytvořili sadu animovaných filmů, kdy se každý věnoval potencionálně nebezpečnému chování na Internetu. Filmy vznikali v hodinách informatiky na tabletu a jsou umístěny na serveru Youtube.
9. třída – Tvorba internetových stránek Žáci vytvořili v hodinách informatiky internetové stránky s tematikou bezpečného chování na Internetu, na které také umístili výstupy žáků ze 7. a 8. třídy. Stránky pak byly prezentovány všem ostatním žákům školy na závěrečné konferenci a rodičům prostřednictvím stránek školy. Do projektu se zapojili vyučující občanské výchovy, kdy v hodinách rozebírali problematiku bezpečného chování na Internetu a připravovali s žáky dílčí materiály (scénáře filmů, dotazníky, obsah stránek). V hodinách informatiky probíhala technická tvorba. V hodinách matematiky pak zpracování dotazníků. Celý projekt je prezentován na adrese http://bezpecnyinternet.webnode.cz

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz