KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
14.7.2017

Novela vyhlášky o školním stravování

Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zveřejněna dne 14.7.2017 v částce 76 Sbírky zákonů.
Účinnost 1.9.2017

Změny:
- Používání receptur při poskytování dietního stravování provozovatelem stravovacích služeb (§ 2, odst. 5)
- Požadavky na jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům (§ 3, odst. 6)
- Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka jinak (§ 5, odst. 3)                              

Sbírka zákonů

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz