KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
9.5.2017

Změna RVP pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Č. j. MSMT-7019/2017
Opatření nabývá účinnosti dnem 3. května 2017.
Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své ŠVP do souladu s RVP pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2017.

Jedná se o podporu systematické výuky plavání.

Možnost získat finanční prostředky z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v roce 2017“.

RVP ZV - úprava od 1. 9. 2017

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz