KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
21.2.2017

Věstník MŠMT 01-02/2017

Část normativní
- Soustava republikových normativů pro rok 2017
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství
 - Příloha – Normativy neinvestičních výdajů soukromých škol pro rok 2017 . 

Část metodická
- Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

Část oznamovací
- Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
- Pokyny pro zpracování výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2016
- Pokyny pro zpracování výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok 2016
- Ztráta průkazu

01-02/2017

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz