KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
29.11.2016

Nabídka účasti v projektu CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

Aktivity projektu CESTA se zaměřují na rozvoj dovedností pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji přijímat a poskytovat efektivní kolegiální podporu. Přečtěte si více...

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií  - Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace aktivit je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.

Učitelé si mohou vybrat z nabízených variant Cesty. Připravena je také Cesta pro vedoucí pracovníky MŠ a ZŠ, která zahrnuje aktivity v menším rozsahu (vede k lepšímu pochopení podstaty a souvislostí kolegiální podpory).  Jednotlivé Cesty projektem mají různé cíle a s tím související různé časové dotace. Cílů dosáhneme prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením zkušeností, realizací kolegiální podpory či mentoringu, získáváním inspirace ze zahraničí, případně zvýšením kompetencí pro lektorskou činnost. Důležitá je závěrečná část projektu, kdy pedagogové poskytují 10 měsíců kolegiální podporu (resp. interní mentoring) na své škole a ověřují si tak dosažení cíle.

1. Učitel MŠ si může zvolit jednu z následujících CEST:
- cestu klíčovou aktivitou 1 zaměřenou na individualizaci vzdělávání (KA1)
- cestu klíčovou aktivitou 2 zaměřenou na čtenářskou pregramotnost (KA2/Č)
-  cestu klíčovou aktivitou 2 zaměřenou na matematickou pregramotnost (KA2/M)
- cestu klíčovou aktivitou 2 zaměřenou na polytechnické vzdělávání (KA2/P)
- cestu klíčovou aktivitou 3 zaměřenou na interní mentoring a lektorské dovednosti (KA3)
+ cesta pro vedoucí pracovníky MŠ 

1. Učitel ZŠ si může zvolit jednu z následujících CEST:
- cestu klíčovou aktivitou 4 zaměřenou na individualizaci vzdělávání (KA4)
- cestu klíčovou aktivitou 5 zaměřenou na čtenářskou gramotnost (KA5/Č)
- cestu klíčovou aktivitou 5 zaměřenou na matematickou gramotnost (KA5/M)
- cestu klíčovou aktivitou 5 zaměřenou na přírodovědnou gramotnost (KA5/P)
- cestu klíčovou aktivitou 6 zaměřenou na interní mentoring a lektorské dovednosti (KA6)
+ cesta pro vedoucí pracovníky ZŠ 
                                                       
Každá varianta cesty projektem (= klíčová aktivita), viz příloha Popis klíčových aktivit, obsahuje jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou v rozděleny do 4 let realizace projektu (cca 50 h/osobu ročně).

V úvodu projektu (období leden – březen 2017) proběhnou v jednotlivých regionech Motivační semináře pro přihlášené pedagogy spolupracujících škol, na kterých účastníci dostanou informace o klíčových aktivitách projektu, harmonogramu jejich realizace a pedagogickém portfoliu jako nástroji aktivní spoluúčasti učitele na vlastním rozvoji i hodnocení.

Přihlašování:
V příloze níže najdete Závaznou přihlášku, kterou po vyplnění zašlete 
- mailem na adresu gabriela.zlazavináčkvic.cz nebo
- poštou na adresu KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28.  října 1639, 738 01 Frýdek-Místek.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz