KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
25.3.2010

Metodické poradny

Proběhlo prvních šest Metodických poraden a zájem o ně přesahuje v projektu plánované počty podporovaných osob.
Poradny proběhly v 6 střediskových lokalitaách kraje s tímto obsahem: Správní řád v praxi mateřské školy,postup Ř MŠ při přípravě zápisu dětí do MŠ a při vlastním rozhodování při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání,podrobný rozbor jednotlivých institutů správního řízení;
podrobný rozbor odvolacího řízení (nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) - využití zkušeností z roku 2009 po konzultaci s OŠMS KÚ,
vyplňování statistického výkonového výkazu o mateřské škole s důrazem na termín, ke kterému se stav dětí vykazuje (souvztažnost k termínu přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).
Atmosféra v kurzech byla pracovní, diskuze probíhala vždy bezprostředně k právě probíhajícímu tématu, účastnice projevovaly o problematiku velký zájem.
Velmi oceňovaly na závěr semináře práci ve dvojicích, kdy si při samostatné práci (práce s kartičkami) přiřazovaly k jednotlivým fázím rozhodování příslušné procesy.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz