KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
20.6.2016

Novela vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dalších vyhlášek

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky,  zveřejněna dne 17.6.2016 v částce 74 Sbírky zákonů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části deváté čl. X bodů 2 a 3, 5 až 7, 9 až 11 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2016.

Vyhláška rovněž mění:
vyhlášku č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání;
vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
vyhlášku č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních,
vyhlášku č. 492/2005 Sb., o krajských normativech,
vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (část devátá).

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz