KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
29.4.2016

MŠMT - Společné vzdělávání - Infobalíček

Co všechno Infobalíček obsahuje:
1. Ředitel základní školy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
2. Úpravy ŠVP podle RVP ZV
3. Stanovisko k možnostem činnosti stávajících základních škol praktických po 1. 9. 2016
4. Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním​
5. Zásady financování společného vzdělávání v kontextu nejčastěji kladených otázek vyplývajících z jednání s řediteli škol a s krajskými úřady
6. MŠMT podporuje přípravu na společné vzdělávání díky OP VVV
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání – Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
8. Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata Společného vzdělávání

Infobalíček

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz