KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
31.3.2016

Věstník MŠMT č. 01-02/2016

Část metodická
- Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č.306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015 (č.j. MSMT- 36592/2015-1)

Část oznamovací
- Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2015
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
- Soustava republikových normativů pro rok 2016 (č.j. MSMT ‒ 45553/2015)
- Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-659/2016)
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz P 1-04: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz S 53-01
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (leden 2016)
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (únor 2016)
- Oznámení o změně názvu organizací zřizovaných MŠMT

01-02/2016

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz