KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

7. 12. 2021, online u počítače
Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová

7. 12. 2021, online u počítače
Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová

7. 12. 2021, online u počítače
Jak vytvořit školní/třídní projekt v mateřské škole

7. 12. 2021, online u počítače
Škola moderní didaktiky aneb alternativní a podporující výukové metody (webinář)

8. 12. 2021, online u počítače
Pedagogické kompetence a skupinová dynamika

8. 12. 2021, Ostrava
Jak řešit problémové chování žáků s PAS

8. 12. 2021, online u počítače
Efektivní komunikace s rodiči

8. 12. 2021, online u počítače
Efektivní komunikace s rodiči

8. 12. 2021, online u počítače
FKSP aktuálně po novele (webinář)


15.2.2016

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb.

Studium bude zahájeno 2. března 2016 na KVIC v Novém Jičíně. Věnovat se Vám bude erudovaný lektorský tým a pracovat budeme na moderních ICT využívaných ve školách. Studium je akreditováno MŠMT.
Cíl studia:
Vzdělávání je zaměřeno na prohloubení a rozšíření kompetencí absolventa k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu a vedoucích pracovníků školy v oblasti kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. 

Detailní informace o průběhu studia vč. představení lektorů naleznete v příloze v "Průvodce studiem...". 

Organizace studia (akreditace č. j. MSMT -10649/2014-1-291):
Rozsah studia
250 h (110 h prezenční výuky a 140 h e-learning)

Doba studia
Dvouleté (únor 2016 - leden 2018)

Místa konání
Učebny KVIC Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek nebo učebny škol v MSK (ICeMSK) v případě stáží.

Forma a doba výuky
Prezenční část bude probíhat v pracovní dny v odpoledních hodinách od 14:30 h do 18:00 h (max. do 19 h v případě stáží). ICT konference je celodenní akce. E-learning probíhá přes prostředí LMS Moodle a to buď vložením Vámi vypracovaného úkolu dle pokynů (zadání) lektora nebo diskusí (chatování) s lektorem v předem vymezeném čase. 

Cena vč. DPH činí 12 470 Kč.
Tato částka bude uhrazena na základě vystavené faktury do 29. února 2016.
Na základě požadavku vysílající organizace nebo samoplátce lze poplatek rozdělit na splátky za jednotlivé kalendářní roky.    

Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání je:
- absolvent magisterského studijního programu učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky; 
- minimálně dvouletá pedagogická praxe;
- ICT kompetence na úrovní pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce.

Zájemce doloží kopie těchto dokladů (do 22. ledna 2016, termín byl prodloužen):
- Přihlášku DVPP ke studiu (viz přílohy).  
- Diplom o dosaženém magisterském studiu, popř. doplnění studia pedagogiky.
- Pracovní smlouvu či jiný doklad, který dokládá dvouletou pedagogickou praxi.
- Zkouška na VŠ z Informatiky (doložit indexem nebo jiným dokumentem) nebo Osvědčení, Certifikáty s ICT tématikou za posledních 10 let (semináře, kurzy, webináře, konference, stáže apod.).   

Kontaktní údaje:
Mgr. Blanka Kozáková - garant studia, mail: blanka.kozakovazavináčkvic.cz, tel. 595 538 023, mobil 777 136 410.
Ing. Pavlína Hladíková - organizace studia a komunikace s účastníky, mail: pavlina.hladikovazavináčkvic.cz, tel. 595 538 045, mobil 777 723 450.

Přihlášky zasílejte na mail: pavlina.hladikovazavináčkvic.cz do pátku 22. ledna 2016 (termín byl prodloužen z důvodu doplnění  skupiny účastníků). 

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz