KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
19.10.2015

MŠMT - Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2015

Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 (Č.j.: MSMT-34352/2015-1 )
Rozvojový program zvyšuje rozpočtové zdroje jednotlivých krajů tak, aby krajské úřady mohly zohlednit v rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které jsou zřízeny krajem, obcí, nebo svazky obcí (dále jen „právnické osoby“) na rok 2015 dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 11. 2015. 
Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu jsou účelově určeny na platy a související zákonné odvody pro zaměstnance právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce.

Rozvojový program

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz