KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
20.8.2015

Novela zákoníku práce

Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony  
Zveřejněn dne 17.8.2015 v částce 83 Sbírky zákonů.
Účinnost 1.10.2015

Některé ze změn:
- Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek
- Nové znění části jedenácté - "Náhrada majetkové a nemajetkové újmy" (Prevence. Povinnosti zaměstnance k náhradě škody. Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody).
-  Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby
-  Ukončení dohody o provedení práce
-  Problematika odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

Sbírka zákonů

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz