KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
8.10.2009

ICT na 1. stupni ZŠ

Absolvent vzdělávacího modulu "Informační a komunikační technologie ve výuce na 1. stupni ZŠ" získal potřebné informace o nabídce a trendech v hlavních počítačových oblastech, úměrných žákům věkové kategorie do 11 let. Kurz proběhl v termínech 8. 10., 15. 10., 22. 10., 5. 11. a 12. 11. 2009 od 14:30 h na Gymnáziu a SOŠ, Cihelní ve Frýdku-Místku.
Obsah modulu umožňil absolventům získání teoretických a praktických dovedností, jak zapojit počítač do každodenní pedagogické praxe. Ukázal možnosti různých typů SW a vzdělávacích systémů. Absolvent získá dovednosti, jak vyhledávat další informační zdroje k této problematice. Účastníci si osvojili metodiku, návody a postupy organizace a začlenění ICT do každodenní výuky. Naučili se zapojit vlastní tvořivost k vytvoření příprav a šablon. Obeznámili se s nutností vytvořit kvalitní náplně kroužků a dalších aktivit pro žáky zajímající se o tuto problematiku, jako protipól používání počítače a internetu bez konkrétních cílů. Získali informace o programech pro odstraňování poruch učení a bude proškolen pro jejich správnou implementaci. Na závěr vytvořili vlastní přípravu na využití ICT ve vztahu k jeho specializaci a pedagogické praxi, úměrnou věku žáků. Podle této přípravy provedli výuku a výsledek zhodnotili v závěrečné zprávě, jejíž obhajoba je součástí podmínek úspěšného absolvování modulu.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz