KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
20.4.2015

MŠMT - Aktualizace metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny nové, schválené přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže  (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Přílohy:
č. 14 - Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí (č. j. MSMT-1398/2015-1)
č. 15 - Netolismus (Čj.: MSMT-1999/2015)
č. 16 - Sebepoškozování (Čj.: MSMT-1999/2015)
č. 17 - Nová náboženská hnutí (Čj.: MSMT-1999/2015)
č. 18 - Rizikové sexuální chování (Čj.: MSMT-1999/2015)
č. 19 - Příslušnost k subkulturám  (Čj.: MSMT-1999/2015)
č. 20 - Domácí násilí (Čj.: MSMT-44400/2014)

Metodické doporučení

 


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz