KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
3.2.2015

Věstník MŠMT č. 1/2015

Část normativní
- Příkaz ministra č. 32/2014, kterým se mění Příkaz ministra č. 4/2014

Část metodická
- Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014 (ze dne 9. 12. 2014, č.j. MSMT-36509/2014)

Část oznamovací
- Informace o přijímání do dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
- Soustava republikových normativů pro rok 2015 (č.j. MSMT-43071/201)
- Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-6/2015)
- Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXX (2014)
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

1/2015

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz