KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
1. 12. 2014

Příklad dobré praxe - zavedení systému pro evidenci nemovitého majetku ve škole zřizované MSK

FAMA – praktické zkušenosti ze školy zřizované MSK se zaváděním Facility managementu v organizaci nám poskytla ekonomka školy.
FAMA – praktické zkušenosti ze školy zřizované MSK

•     se zaváděním Facility managementu v naší organizaci:
V naší organizaci – stejně jako v mnoha dalších organizacích – byl FAMA přijat s určitou nelibostí spočívající nejen v potřebě učit se něčemu novému, ale hlavní roli sehrálo časové hledisko. Ve většině organizací byla FAMA svěřena ekonomům, kteří ji celou „rozchodili“, přestože mnozí nejsou energetičtí manažeři. Např. základní umělecké školy nemají žádné zaměstnance zaměřené na IT, většinou si musí ekonomové poradit sami anebo využít služeb externích dodavatelů. Většina ředitelů a jejich zástupců téměř vůbec nepochopili podstatu a budoucí výhody zavedení FAMY. Myslím si, že nebyli v počáteční fázi implementace dostatečně informováni a „vtaženi“ do problému – nebyl kladen adekvátní důraz na jejich informovanost! Proto přístup „co to je zas za výmysl, k čemu to bude dobré, zase práce navíc,…“  

•     s plněním jednotlivých modulů daty:
Celou FAMU jsem daty naplnila já. Přestože byla obrovská snaha z Vaší strany nám připravit vhodné metodické postupy a názorné příklady, ne vše bylo zcela jasné. Nejvíce energie jsem vydala na pochopení principu práce s FAMA – takovéto sladění a porozumění, co vlastně aplikace chce, jak pracuje, co potřebuje. Prvotní proškolení bylo velmi přínosné. Jako ne příliš dobré považuji umístění veškeré uživatelské dokumentace v MOODLE – anebo dobré, ale nebyl dostatek informací o MOODLE = mnozí uživatelé FAMY viděli takovýto systém pro získávání informací poprvé a nebyli na něj připraveni. Tudíž museli zvládnout dvě aplikace. Tato skutečnost poznamenala i hodnocení celé FAMY. Vlastní odečty jednotlivých fakturačních míst provádí školnice a pořizuje do aplikace zástupce ředitelky školy - energetický manažer. Košilky faktur pořizuji já.  

•     podněty ke zlepšení:
Chvílemi mi připadá prostředí velmi těžkopádné – provedené změny se uloží až za několik okamžiků, dostat se např. k vlastním odečtům je dle mého názoru zdlouhavé. Než jsem si na tuto skutečnost zvykla, stálo mě to hodně energie. Nápověda v aplikaci není snadno a rychle dostupná. Pokud by to bylo možné, přimlouvala bych se za klasickou F1 nebo zrychlenější a adresnější Ctrl+F1.    

•     co by Vám ulehčilo práci:
Všímám si nových funkcí FAMY a celkového vývoje aplikace. Vadí mi, že jako uživatelé nejsme z Vaší strany informováni o novinkách a možnostech využití nových funkcí. Nepochybuji o tom, že je doplněna uživatelská příručka v MOODLE, ale pokud doopravdy nemusím, nepřihlašuji se tam. Není to proto, že mám problémy pracovat v tomto prostředí. To ani náhodou. V roce 2012 jsem absolvovala studium na VŠB TU (ekonomická fakulta), takže mám MOODLE v živé paměti a dostatek zkušeností s prací v něm.  Je to z časových důvodů. Nedisponuji na své pozici takovým časem, abych mohla sledovat dění ve všech oblastech.  

•     cokoliv dalšího, o co byste se chtěli podělit s dalšími příspěvkovými organizacemi:
Velmi pozitivně vnímám uvolněné účelové prostředky z rozpočtu kraje na odměnění zaměstnanců, kteří se aktivně podíleli na zavedení aplikace FAMA+. Ředitelé škol by totiž tyto zaměstnance za tuto činnost neodměnili. Důvodem je nejen omezený rozpočet, ale i jejich přistup k FAMA (viz výše). Pokud má FAMA plnit své funkce, měli byste i nadále motivovat tyto pracovníky ať už prostřednictvím krajského rozpočtu, anebo prostřednictvím ředitelů škol (rozpočtu organizace).  Pro mě osobně je to skutečně práce navíc. A věřte, že ji nemám komu delegovat, protože ji nikdo ze stávajících zaměstnanců nechce ani za příplatek. A zaměstnat někoho dalšího si nemůžeme dovolit. V podstatě jsem FAMU naplnila na úkor čerpání řádné dovolené.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz