KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
12.1.2015

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška zveřejněna dne 7. 1. 2015 v částce 2 Sbírky zákonů.

Vyhláška stanoví:
§ 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání
§ 2 Vzory tiskopisů dokladů o vzdělání
§ 3 Obsah a forma výpisů z vysvědčení
§ 4 Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu

Do 30. září 2017 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Sbírka zákonů

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz