KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
18.11.2014

Věstník MŠMT č. 10/2014

Obsah:
Část normativní
- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově lyceu v Dijonu ve školním roce 2014/2015 (v Praze dne 6. 10. 2014)

Část oznamovací
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz P 1-04
- Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 1. 10. 2014, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 1. 10. 2014
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
- Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

10/2014

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz