KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


1.10.2008

Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v MSK

Byla vyhlášena výzva se zaměřením na modernizaci výuky. Žádosti lze předkládat v termínu 1. říjen 2008 - 14. listopad 2008. Pro oprávněné subjekty z obcí nad 50 tis. obyvatel.
Výzva č. 6 Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
1. říjen 2008 - 14. listopad 2008
Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Zaměření výzvy: Modernizace výuky

Podporovány budou investiční projekty v základním, středním, vyšším odborném školství, včetně základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a ve školských zařízeních se zaměřením zejména na:
 modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým
metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce;
 modernizaci vybavení školských zařízení;
 rekonstrukci stávajících objektů nebo výstavbu nových objektů v rozsahu nutném pro
modernizaci výuky (např. rekonstrukce třídy na novou učebnu s modernizovaným vybavením
nebo výstavba nové učebny s novým vybavením apod.), nebude podporována rekonstrukce
objektů bez vazby na modernizaci výuky;
 podporu komunitní role škol (učebny a vybavení pro další vzdělávání, zázemí pro poskytování
komunitních služeb);
 podporu aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních (např. výstavba nových sportovišť u škol a školských zařízení, modernizace sportovišť u škol a školských zařízení, modernizace vybavení1 klubů pro zájmové vzdělávání, modernizace vybavení informačních center mládeže);
 zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních, středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních s možností využití pro celoživotní učení.
Bude podporována obnova kapacit a materiálního vybavení škol a školských zařízení a zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, která jsou ve správě obcí, kraje i neziskových organizací, občanských iniciativ a podobně, které pomáhají řešit specifické místní a regionální problémy v oblasti vzdělávání a aktivního využití volného času.
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/vyzva-c-6-dilci-oblast-podpory-2-1-1-rozvoj-infrastruktury

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz