KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


3.4.2008

Výzva pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Moravskoslezský kraj vyhlašuje první výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK.
Oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. května 2008 do 17 hod.
Celé znění výzvy a související pokyny pro předkladatele naleznete na www stránkách.
Zdroj: www.nuts2moravskoslezsko.cz
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/op_vk_20.html

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz