KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
21.2.2014

Věstník MŠMT č. 1/2014

Část normativní  
- Příkaz ministra č. 20/2013, kterým se ruší Příkaz ministra č. 33/2012 (č.j. MSMT-32193/2013-2)
- Výnos č. 10/2013, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky (č.j. MSMT-32193/2013-3)
- Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-45997/2013-1)  

Část metodická  
- Pokyn ministerstva  k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-42683/2013)  


Část oznamovací  
- Informace o společném studiu českých a německých žáků v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
- Soustava republikových normativů pro rok 2014 (č.j. MSMT - 47408/2013)
- Oznámení změn názvů a adres organizací zřizovaných MŠMT – leden 2014
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

1/2014

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz