KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
8.5.2012

Jazyková a kulturní příprava účastníků zahraničních stáží ukončena

Pro 11 účastníků zahraničních stáží v Irsku a Německu byly v dubnu a v květnu zajištěny dva přípravné konverzační kurzy anglického jazyka.
Pro 11 účastníků zahraničních stáží v Irsku a Německu byly v dubnu (od 13. do 15. 4.) a v květnu (od 13. do 15. 5.) zajištěny dva přípravné konverzační kurzy anglického jazyka v celkovém rozsahu 2 x 24 hodin přímé výuky + 12 hodin samostudia. Vzhledem ke specifické územní instituciální struktuře organizace (zaměstnanci elokováni na odloučených pracovištích ve čtyřech městech Moravskoslezkého kraje) jsme volili intenzivní třídenní a pobytovou formu kurzů, jejichž frekventanti byli na základě rozdílné jazykové úrovně rozděleni do tří skupin dle Společného evropského referenčního rámce s individualizovanou výukou. Cílem kurzů nebylo jen zvýšení obecných jazykových a komunikačních dovedností, lektoři se specificky zaměřili na reálie a na odbornou slovní zásobu spojenou se školským prostředím.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz