KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
25.5.2012

Kulatý stůl - „Co potřebuje ředitel (zástupce) školy, aby mohl řídit kvalitu vzdělávání?“

Kulaté stoly o aktuálních otázkách vzdělávací politiky jsme v rámci projektu ukončili. Budete-li podobné aktivity organizovat, využijte aktualizovanou Metodiku Kulatých stolů.
22. května 2012 se v prostorách krajského úřadu v Ostravě sešlo 55 vedoucích pracovníků škol Moravskoslezského kraje, aby v rámci grantového projektu OP VK Efektivní management škol diskutovali u pátého „kulatého stolu“ o aktuálních problémech vzdělávací politiky, konkrétně o otázce Co potřebuje ředitel (zástupce) školy,  aby mohl řídit kvalitu vzdělávání? Protože tuto otázku si stále častěji pokládají i zřizovatelé škol, pozvala náměstkyně hejtmana MSK Věra Palková zástupce krajské i obecních samospráv. Jak to na podobných kulatých stolech bývá, problematiku nejdříve různě přiblížili panelisté -  náměstkyně hejtmana kraje, Milan Pol z Masarykovy univerzity, E. Křížková a Glynn Kirkham z Národního institutu dalšího vzdělávání, Svatava Hajdová ze ZŠ Nový Jičín, Zuzana Plošková z MÚ Orlová a Pavla Skokanová z MÚ Bohumín. Aby se diskuze příliš nerozebíhala, nabídli organizátoři z Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra Nový Jičín pro hledání odpovědí či možných řešení další podotázky: Změnu podmínek pro výkon svých kompetencí? Standardizaci procesů a výstupů vzdělávání? Rozvoj kompetencí pro řízení kvality? Stabilnější transformační prostředí? Nabídku nástrojů, metod a technik pro řízení kvalty vzdělávání? Ve všech nabídnutých tématech , i dalších, našli diskutující problémy, které se jen částečně dají řešit přímo ve školách. Změny očekávají zejména na centrální úrovni, ale také u zřizovatelů i školské veřejnosti. Zde je to nejdůležitější – shoda na klíčových pojmech vystihujících požadavky diskutujících na vytváření standardního procesu řízení kvality vzdělávání vedoucími pracovníky škol: Změna podmínek: možnost delegování (velikost škol a rozpočtů), kompetentní zřizovatel, důvěra a podpora, kariérní systém učitele, financování ve výši 5,8 % HDP (průměr zemí EU). Standardizace: synergie mezi externím a vlastním hodnocením = kvalitní zpětná vazba, standardizace výsledků vzdělávání . Rozvoj kompetencí: kvalitní a včasná příprava pro řízení kvality (institut pro přípravu ředitelů?), rozvoj hodnotící ch kompetencí,  dovednosti pro vedení (koučink) pedagogů, vytváření učících se týmů. Stabilnější transformace: systémovost a systematičnost, nevytrhávání prvků (simultánní podmíněnost) = koncepce (národní cíle), strategie, řízení strategií. Nástroje: jednoduché hodnotící nástroje, moderace hodnocení, podpora formativního hodnocení, sdílení. Moderoval a zapsal Tomáš Bouda.
Kulaté stoly jsme v rámci projektu ukončili. Z evaluačních dotazníků vyplývá, že tato projektová aktivita byla úspěšná, proto by neměla končit. Budeme pokračovat v rámci udržitelnosti projektu, ale můžete se o totéž pokusit v rámci kraje či lokálně sami. Organizace Kulatých stolů o vzdělávací politice není snadná, ale mohla by pomoci aktualizovaná Metodická příručka Kulatých stolů, v níž jsme zobecnili naše zkušenosti, uvedli příklady a návody. Je přiložena.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz