KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

O nás


6.6.2012

Krajská konference věnovaná dostupnému ICT pro tvorbu DUMů

Krajská konference Otevřeme školu svobodnému ICT proběhla dne 6. června 2012 od 8:30 h na VŠB-TU (aula) v Ostravě za účasti 142 škol našeho kraje.
Konference byla věnována freeware a open software ve vyučování. Zajímavým prvkem akce byly přednášky kolegů ze základních a středních škol, kteří nás seznámili se svými praktickými zkušenostmi s používáním konkrétních aplikací. Některé z nich si pak účastníci vyzkoušeli v odpoledním bloku workshopů. Akce byla přenášena online, záznam přenosu Vám na vyžádání zašleme.

Program:
08:30 – 08:35 Úvodní slovo (Blanka Kozáková, KVIC)
08:35 – 09:00 Bojí se české školy používat open-source software? (Vlastimil Ott, LIBERIX)
09:00 – 09:40 Zpráva o stavu ICT ve školách (Ondřej Neumajer, PedF UK Praha)
09:40 – 10:20 TOP ONLINE ZDROJE využívané v České republice (Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha)
10:20 – 10:45 Osobní portfolia (Danuše Bauerová, VŠB-TU, Ostrava)
11:00 – 11:25 Využití blogů pro osobní prezentaci žáků a další volně šiřitelný software použitý ve výuce (Petr Drábek, ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice)
11:25 – 11:50 Moodle na ZŠ (Iveta Krátká, ZŠ Valčíka, Ostrava)
11:50 – 12:15 LibreOffice - kancelářský balík ve výuce (Libor Olbrich, PrimMat, Frýdek-Místek)
12:15 – 12:40 Google Apps v praxi školy (Radovan Jansa, G a SOŠ, Nový Jičín)

13:30 – 15:30 (max. do 16 h) workshopy pro Vaše EU projekty školám:
WD –   Šablony a jak se z nich nezbláznit, DUMy a jak je legálně použít (Dagmar Kocichová, G Hladnov, Ostrava, Blanka Kozáková, KVIC, Iva Machýčková, ZŠ Kunín, Zbyněk Šostý, ZŠ Bezruče, Frýdek-Místek) – sál
WIZ – ICT podpora výuky na ZŠ (Petr Drábek, ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice) – počítačová učebna
WIS – Předmět Prezentace patří do školy (Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice) – počítačová učebna
WM – Moodle jako nástroj pro práci s DUMy ve škole (Marta Slawinská, G a SOŠ, Orlová-Lutyně) – počítačová učebna

Anotace příspěvků:

Úvodní slovo o IT vzdělávání učitelů
Za naší organizací je již více než 15 let, kdy se snažíme formou seminářů, kurzů, workshopů a konferencí zvyšovat IT povědomí a digitální gramotnost učitelů Moravskoslezského kraje. Téměř 100 akreditovaných programů pro tuto oblast dává učitelům dostatečnou možnost volby vhodných nástrojů, se kterými by se chtěli seznámit. Vždy nabízíme ke „komerčnímu“ software také jeho open source resp. freewarovou variantu. Proč se zájem učitelů stále ubírá více směrem ke „komerčním“ aplikacím? Pojďme si ukázat v rámci této konference možnosti volby, které nám učitelům ve výuce dostupný software dává. A podle čeho se kvalifikovaně rozhodnout.

Bojí se české školy používat open-source software?
Argumenty pro používání open-source softwaru ve školství jsou poměrně silné: výhodná cena, legálnost, bezpečnost, snadná dostupnost, možnost volného šíření. Přesto se nedá říct, že by české školy těchto výhod masivně využívaly. Existují případy, kdy se nakupují licence softwaru, jen proto, aby se utratily peníze. Data jsou uzamčená v souborech, které nejsou po letech čitelné, a když se při tisku vysvědčení zhroutí informační systém, považuje se to za daň pokroku. Budeme hledat odpověď na otázku:„Nešlo by to náhodou lépe?“.

Zpráva o stavu ICT ve školách
Příspěvek shrnuje informace z několika šetření, které popisují aktuální situaci ve vybavení a využívání digitálních technologií v českých školách, zároveň předkládá výsledky zjištění pomocí nástroje Profil Škola21, kterým učitelé sami hodnotí integraci ICT do života školy. Součástí příspěvku je představení výsledků průzkumu zaměřeného na softwarové nástroje pro tvorbu školních internetových prezentací.
 
TOP ONLINE ZDROJE využívané v České republice
http://cztop.lupacovka.cz  poskytuje jednoduchý nástroj pro posouzení, které online portály a zdroje jsou nejvíce využívány. Ty na prvních místech nijak zvlášť nepřekvapí, ale najdete zde celou řadu dalších, o kterých třeba nevíte a které vás překvapí.  V současné době v sobě anketní systém zahrnuje vice než 500 responsí z celé České republiky, z nichž je 90 % verifikováno. MŠMT vyhlásilo další ročník Národní soutěže DOMINO ve tvorbě výukových objektů. Představíme základní principy soutěže a účastníci se seznámí s postupem při registraci. V prezentaci představíme ukázky nejlepších prací ze soutěže z letošního roku.

Osobní portfolia
Rozvoj dovedností spojených s budováním pozitivní digitální identity přispívá k následné uplatnitelnosti absolventů. Portfolio osobních výstupů jedince na Internetu je tvořeno dílem cíleně, dílem plynutím informací na obláčcích technologií. Pedagogové i studenti by měli být schopni usměrňovat stopy, které zanechávají na Internetu při procesu svého učení se. I když to v počátcích třeba ani není jejich cílem, výstupem školních i mimoškolních aktivit jsou portfolia osobního učení se, tj. tzv. Personal Learning Portfolia. Hlavními charakteristikami současného Internetu, Web 2.0, jsou otevřenost a sdílení. Tyto vlastnosti technologií ovlivňují výsledný kredit člověka a spolupodílejí se na prezentaci osobnosti v podobě tzv. Personal Credit Portfolia. Cílem příspěvku je zahájit diskusi, která otevře více aspektů uvedených procesů.

Využití blogů pro osobní prezentaci žáků a další volně šiřitelný software použitý ve výuce
Každý žák v prezentované škole má svůj blog, na kterém publikuje své práce nejen z informatiky, ale vše co dělá na počítači ve škole i doma. Blogy slouží rodičům, kteří mají možnost sledovat, co ve škole žáci dělají a mohou si porovnat práce svého dítěte s jeho spolužáky. Blogy jsou rovněž zajímavé pro rodiče našich budoucích žáků při rozhodování, zda svěří dítě právě této škole. Jako blogovací systém je použit Blogger od společnosti Google, k tomu dále Picasaweb jako galerii obrázků a fotografií (která spolupracuje s Bloggerem). Žáci většinou využívají od společnosti Google také e-mailového klienta Gmail.

LibreOffice - kancelářský balík ve výuce
Základem bude úvaha jak, proč a na čem vyučovat kancelářské aplikace na SŠ a ZŠ. Vystoupení soustředíme na kancelářský balík LibreOffice, jeho srovnání s dalšími kancelářskými balíky. Poukážeme na jeho výhody, ale i nevýhody. Představíme využití balíků i na "složitější" operace. Porovnáme aplikaci s MS Office, OpenOffice a Google Dokumenty a zmíníme současný rozvoj online kanceláře.

Google Apps v praxi školy
Příspěvek představí zkušenosti s několikaletým nasazením Google Apps EDU v prostředí základní a střední školy se zaměřením na klíčové vlastnosti produktu - finanční úspory, vysokou dostupnost a zabezpečení, online spolupráci a neustálý vývoj a inovace produktu. Součástí přednášky bude ukázka aplikací a novinek z Google Apps EDU.

Témata workshopů:

Šablony a jak se z nich nezbláznit, DUMy a jak je legálně použít
Jak lze ve škole realizovat projekt EU peníze (středním) školám a zvládnout vše kolem tvorby digitálních učebních materiálů. Nejen po stránce obsahové, ale i formální a legislativní. Výměny dobrých zkušeností z této oblasti není dost. Připojte se k diskusi a sdílení svých postřehů z této oblasti.

ICT podpora výuky na ZŠ
Do výuky základní školy je integrován volně šiřitelný software a freeware jako např. Audacity, GIMP, Geonext, Firefox, Inkspace, SketchUP,Xnview, GiF animator, Paint.NET, PhotoFiltre, Heri editor, Salamander, Pdfcreator. V rámci workshopu se prakticky seznámíte s několika z nich.

Předmět Prezentace patří do školy
Tento workshop představí dvě aplikace, které lze při výuce efektivně využít - programy Freemind pro tvorbu myšlenkových map a MS Photostory pro tvorbu fotopříběhů. Workshop je doplněn o ukázky práce žáků v těchto programech a o sdílení dobrých zkušeností pedagoga s jejich začleněním do výuky na střední škole.

Moodle jako nástroj pro práci s DUMy ve škole
Moodle lze ve školství využít ke studijní podpoře denního studia, dálkového studia i vzdělávacích kurzů. Je dobrým pomocníkem při organizaci studijních materiálů, obsahuje nástroje umožňující získávat zpětnou vazbu a přehled o studijních aktivitách a úspěšnosti žáků během studia. Je vhodný pro všechny stupně škol od základních až po vysoké. Umožňuje uspořádání celého školního portfolia do jednoho komplexního systému sloužícího k užitku všech studentů a zaměstnanců školy.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz