KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka


28.11.2022

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (prosinec 2022 - Olomouc)

Dne 15.12.2022 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga tentokrát v Olomouci. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)

Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)

Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)

Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5337292254

Termíny:

1. cyklus 15. 12. 2022 09:00 - 14:15 h
16. 12  2022 09:00 - 15:45 h
19. 12. 2022 09:00 - 16:30 h
2. cyklus 10. 01. 2023 08:30 - 17:00 h
12. 01. 2023 09:00 - 14:00 h
3. cyklus 23. 01. 2023 09:00 - 16:30 h
24. 01. 2023 09:00 - 12:15 h
4. cyklus 01. 02. 2023 09:00 - 16:30 h
5. cyklus 10. 02. 2023 09:00 - 15:45 h
6. cyklus 20. 02. 2023 14:00 - 17:15 h
21. 02. 2023 09:00 - 14:00 h
7. cyklus 08. 03. 2023 14:00 - 17:15 h
8. cyklus 15. 03. 2023 14:00 - 17:15 h
9. cyklus 21. 03. 2023 14:00 - 17:15 h

Obhajoby 25. dubna 2023
Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia: Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání: Skautský institut v Olomouci, Dolní nám. 27/38
Úč. poplatek: 1 500 Kč
Termín přihlášek: průběžně

Elektronické přihlášení zde: https://www.kvic.cz/kurz/5337292254/22_-_Studium_pedagogiky__asistent_pedagoga

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonovazavináčkvic.cz

Těším se na Vás!


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz