KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

10.1.2023

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (březen 2023 - Olomouc)

Dne 24.3.2023 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga opět v Olomouci. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)

Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)

Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)

Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5337292305

Termíny:

1. cyklus 24. 03. 2023 09:00 - 14:15 h
25. 03. 2023 (sobota) 09:00 - 16:00 h
29. 03. 2023 09:00 - 15:15 h
2. cyklus 13. 04. 2023 08:30 - 17:00 h
3. cyklus 17. 04. 2023 09:00 - 16:30 h

18. 04. 2023 09:00 - 16:30 h
4. cyklus 26. 04. 2023 14:00 - 17:15 h
5. cyklus 10. 05. 2023 14:00 - 17:15 h
6. cyklus 17. 05. 2023 15:00 - 18:15 h
7. cyklus 25. 05. 2023 14:00 - 17:15 h
8. cyklus 29. 05. 2023 08:00 - 18:00 h
9. cyklus 06. 06. 2023 08:30 - 13:30 h
10. cyklus 14. 06. 2023 14:00 - 19:00 h

Obhajoby 28. června 2023
Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia: Mgr. Petra Schneidrová
Místo konání: Skautský institut v Olomouci, Dolní nám. 27/38
Úč. poplatek: 1 500 Kč
Termín přihlášek: průběžně

Elektronické přihlášení zde: https://www.kvic.cz/kurz/5337292305/26_-_Studium_pedagogiky__asistent_pedagoga

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Petra Schneidrová, 595 538 061, 737 081 093, petra.schneidrovazavináčkvic.cz

Těším se na Vás!


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz