KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


7.9.2021

Je výše osobního příplatku omezena?

Osobní příplatek jako „nenároková složka platu“ je jistě jedním z motivačních faktorů zaměstnanců.

Dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je možné zaměstnanci osobní příplatek poskytnout, jestliže dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, případně jestli plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci.

Výše příplatku je dle výše uvedeného ustanovení omezena horní hranicí. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. V případě, že je zaměstnanec vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz