KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


16.8.2021

Z čeho je tvořen příděl do FKSP

Základní příděl v příspěvkových organizacích podle ust. § 2 odst. 1 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb je  tvořen  2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

Příděl do FKSP se netvoří z:

•  z dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ),

•  z úroků z finančních prostředků fondu uložených u peněžních ústavů,

•  ze splátek zápůjček poskytnutých z FKSP, z případných finanční bonusů od penzijních fondů a pojišťoven, apod.

Kromě výše uvedených zdrojů mohou na tvorbě podílet i následující zdroje:

•  náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu nebo majetku, na jehož provoz je z fondu přispíváno,

•  peněžní a jiné dary do fondu od fyzických nebo právnických osob,

•  příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, v případě přispívání organizace na jejich provoz organizací nebo hrazení z fondu apod.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz