KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


24.5.2021

Stažení žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu anebo základnímu vzdělávání zákonným zástupcem.

V souvislosti s rozhodnutími vydávanými řediteli škol v rámci správního řízení se ve značné míře právě v jarních měsících často opakuje dotaz, který lze shrnout následovně:

Rodič(e) podal(i) žádost k přijetí dítěte k předškolnímu anebo  základnímu vzdělávání a v průběhu "rozběhnutého" řízení, ještě dříve, než správní orgán stačil žádost posoudit a vydat finální rozhodnutí, sdělil(i) zákonný(í) zástupce(i) řediteli, že žádost stahuje(í)              s ohledem na to, že dítě bylo přijato například jinde, ale i z jiných konkrétně specifikovaných důvodů. Dotaz zní, jak správně tuto situaci po procesněprávní stránce v rámci správního práva "uchopit" a korektně živé a rozběhnuté správní řízení za popsané situace ukončit ?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Vycházíme-li z popsané skutkové situace, je na místě, zastavit příslušné řízení podle ustanovení § 66 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád ), protože žadatel vzal svou žádost zpět.

Připomínám, že je-li žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé. Zákon konstruuje i další právní důvody zastavení řízení, ovšem na ty dotazy tazatelů obvykle nemíří, a tak je nadbytečné se jimi na tomto místě zaobírat.

Spíše je potřeba ještě připomenout, že z jiných, než ze zákonných důvodů nelze správní řízení zastavit a konečně správní orgán tak vždy činí formou  u s n e s e n í, které oznamuje všem účastníkům řízení a proti němuž je přípustné odvolání, které  má odkladný účinek.

Závěrem je potřeba jen pro úplnost dodat, že u správních řízení zahajovaných z úřední moci, není rozhodnutí o zastavení řízení účastníkům doručováno, učiní se pouze poznámka do příslušného spisu. To však není "náš" případ, na který mířil dotaz tazatele.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz