KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


31.7.2020

Šablony III -pro MŠ a ZŠ - zpracujeme Vám žádost

Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti, vše probíhá elektronicky a žádost máte do dvou dní připravenu k podpisu.

V případě zájmu o zpracování prosím piště na marie.apriasovazavináčkvic.cz nebo blanka.kozakovazavináčkvic.cz

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2020, od 14 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2021, do 14 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

Minimální délka trvání projektu: 12 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

Podrobné informace naleznete na  https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz