KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
20.12.2010

Kulatý stůl: Kariérní systém učitelům

Ve středu 15.12. se přes padesát školských manažerů radilo se zástupci MŠMT a z Bratislavy o vhodné podobě připravovaného Kariérního systému učitelů v ČR.
MŠMT připravuje Individuální projekt národní, který by měl vyřešit vhodnou podobu
karérního systému plně fungujícího od roku 2014. Řešitelé projektu Ing.S.Karabec,PhD a Dr.J.Miklová vysvětlili poprvé na veřejnosti východiska, hlavní rysy a parametry záměru projektu a diskutovali o nich s přítomnými. Vhodnou paralelu diskuze tvořilo srovnávání s již realizovaným systémem na Slovensku, který popsali a vysvětlili vedoucí představitelé metodicko-pedagogického centra z Bratislavy (obdoba našeho NIDV) Dr.I.Pavlov,PhD a Ing.A.Tomengová,PhD. Názory z diskuze i z evaluačního dotazníku (viz příloha)budou využity při zpřesňování záměru kariérního systému i při jeho řešení.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz