KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka


24.7.2020

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (listopad 2020 - Ostrava)

OP Opava vyhlašuje další skupinu studia pedagogiky pro zájemce o funkci asistenta pedagoga v Ostravě. Absolvováním získáte kvalifikaci pro výkon činnosti asistenta pedagoga. Více naleznete v příloze.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)
Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5327452051

Termíny          

1. cyklus                 03. 11. 2020     5 vyučovacích hodin
2. cyklus                 07. 11. 2020 (sobota)     7 vyučovacích hodin
3. cyklus                 12. 11. 2020     9 vyučovacích hodin
4. cyklus                 24. 11. 2020     8 vyučovacích hodin
5. cyklus                 05. 12. 2020 (sobota)     8 vyučovacích hodin
6. cyklus                  09. 12. 2020     8 vyučovacích hodin
7. cyklus                 15. 12. 2020     7 vyučovacích hodin
8. cyklus                 09. 01. 2021 (sobota)     8 vyučovacích hodin
9. cyklus                 12. 01. 2021      6 vyučovacích hodin
10. cyklus                 19. 01. 2021   10 vyučovacích hodin
11. cyklus                 10. 02. 2021          8 vyučovacích hodin

Obhajoby                    4. března 2021

Lektorský tým:           zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:            Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:             KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27
Úč. poplatek:              9 800 Kč
Termín přihlášek:       průběžně
Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonovazavináčkvic.czLicence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz