KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka


24.7.2020

Studium pedagogiky - asistent pedagoga (září 2020 - Opava)

OP Opava vyhlašuje novou skupinu studia pedagogiky pro zájemce o funkci asistenta pedagoga. Absolvováním získáte kvalifikaci pro výkon činnosti asistenta pedagoga. Více naleznete v příloze.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)
Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5327452050

Termíny:
1. cyklus 23. - 24. 09. 2020 14 vyučovacích hodin
2. cyklus 03. 10. 2020 (sobota)   7 vyučovacích hodin
3. cyklus 08. 10. 2020   8 vyučovacích hodin
4. cyklus 24. 10. 2020 (sobota)   8 vyučovacích hodin
5. cyklus 05. 11. 2020   8 vyučovacích hodin
6. cyklus 11. 11. 2020   6 vyučovacích hodin
7. cyklus 21. 11. 2020 (sobota)   8 vyučovacích hodin
8. cyklus 24. 11. 2020   7 vyučovacích hodin
9. cyklus 01. 12. 2020 10 vyučovacích hodin
10. cyklus 09. 12. 2020   8 vyučovacích hodin

Obhajoby                 21. ledna 2021

Lektorský tým:         zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:          Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:           KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Úč. poplatek:            9 800 Kč
Termín přihlášek:     průběžně

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonovazavináčkvic.cz


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz