KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka


25.1.2019

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. - březen 2019 (Opava)

OP Opava vyhlašuje novou skupinu studia pedagogiky pro zájemce o funkci asistenta pedagoga. Absolvováním získáte kvalifikaci pro výkon činnosti asistenta pedagoga. Více naleznete v příloze.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Studium pedagogiky v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle §  16 odst. 1 písm. b), d), f)  a § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)

Studium s předpokládanou hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2019 včetně osmihodinové stáže na vytipovaném školském pracovišti.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu         5317051900

Termín:          
1. cyklus                        19. – 20. 03. 2019                  16 vyučovacích hodin
2. cyklus                        30. 03. 2019 (sobota)               8 vyučovacích hodin
3. cyklus                        10. 04. 2019                             8 vyučovacích hodin
4. cyklus                        29. – 30. 04. 2019                  15 vyučovacích hodin
5. cyklus                        06. – 07. 06. 2019                  12 vyučovacích hodin
6. cyklus                        12. 06. 2019                             6 vyučovacích hodin
7. cyklus                        27. – 28. 08. 2019                  14 vyučovacích hodin
8. cyklus                        11. 09. 2019                             8 vyučovacích hodin
Obhajoby                       27. září 2019

Lektorský tým:               zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:                Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:                 KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Úč. poplatek:                  7 990 Kč
Termín přihlášek:           průběžně  

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonovazavináčkvic.cz

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz