KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
12.10.2018

Proběhla konference OKAP věnovaná zejména gramotnostem

Akce se zúčastnilo 74 zástupců ZŠ a SŠ. Konference cílila zejména na ČG, MG a polytechnické vzdělávání.
Konference „Jak rozvíjet gramotnosti ve výuce“
Datum 11.10.2018 od 8:00 h | Místo Ostrava, SŠTaD, Moravská 2
Výstupy z konference publikujeme na http://moodle2.kvic.cz/course/view.php?id=967


7:30 h            Registrace, uvítání u ranní kávy
8:30 h            Úvodní slovo ředitele KVIC (PaedDr. Petr Habrnál, KVIC)
8:40 h            Představení projektu OKAP (Mgr. Jan Šindelka, MSK)
9:00 h            Co nabízí OKAP školám (Mgr. Zdeněk Karásek, RPIC-VIP; Mgr. Blanka Kozáková, KVIC)
10:00 h         Podpora rozvoje gramotností ve školách prostřednictvím hodnocení ČŠI (Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI)
10:30 h         P-KAP pro odborné školství v MSK (Mgr. Ivo Jupa, NUV)
11:00 h         Jak na gramotnosti? Společně! (Mgr. Květa Popjuková, P-KAP)
11:30 h         Gramotnosti.pro život - matematická, čtenářská a digitální gramotnost v praxi škol a související aktivity Strategie digitálního vzdělávání (Mgr. Petr Naske, NUV)
12:00 h         Představení projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (Ing. Eva Veličková, Ph.D., NIDV)

Odpolední workshopy od 13:00 h
W1     Zážitkový modul facilitace (Ing. Radek Drnovský; Edutica; Ing. Václava Brusová, KVIC)
W2     O gramotnostech prakticky (Mgr. Dana Vicherková, Ph.D., OSU; RNDr. Michal Vavroš, Ph.D., Wichterlovo gymnázium)
W3     Flipped Education západní Evropy v přírodních vědách (Mgr. Patrik Kočí, Gymnázium Nový Jičín)
W4     O spolupráci a sdílení a síť Regionálních oborových center (Ing. Vítězslav Doleží, SUPŠ Opava; Mgr. Jana Mikošková, KVIC)
W        Individuální konzultace k zapojení škol, pedagogů (Mgr. Blanka Kozáková, KVIC)

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz