Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Gemma 2023 – Nový Jičín 18. a 19. října (29. ročník)

Přehlídka středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2024/2025 je určena žákům končícím povinnou školní docházku, jejich rodičům, výchovným poradcům ZŠ a ostatním zájemcům. Cílem je přiblížit jim další vzdělávací možnosti v regionu Novojičínska a blízkém okolí a usnadnit jim tak rozhodování při volbě budoucího povolání. Vstup zdarma.

Termín a místo konání: 18. října 2023 od 12:00 h do 17:00 h a 19. října 2023 od 9:00 h – 16:00 h, sál firmy PLASTIC OMNIUM v Novém Jičíně, Suvorovova 195.

Prezentovat se budou SOŠ, SOU, G z okresu Nový Jičín a dalších regionů Moravskoslezského kraje, také několik škol z krajů Zlínského a Olomouckého, aby nabídka vzdělávacích oborů byla co nejširší.

Gemmu 2023 organizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání (Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Nový Jičín).