Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Gemma 2023 – Nový Jičín 18. a 19. října (29. ročník)

Přehlídka středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2024/2025 je určena žákům končícím povinnou školní docházku, jejich rodičům, výchovným poradcům ZŠ a ostatním zájemcům. Cílem je přiblížit jim další vzdělávací možnosti v regionu Novojičínska a blízkém okolí a usnadnit jim tak rozhodování při volbě […]