Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Studium pedagogiky – asistent pedagoga (září 2023 – Opava)

Dne 20.9.2023 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)
Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5337292351

Termíny:

1. cyklus20. 09. 2023 13:00 – 18:15 h
 21. 09. 2023 08:30 – 15:30 h 
 22. 09. 2023 08:30 – 14:45 h
2. cyklus26. 09. 2023 14:00 – 17:15 h
3. cyklus09. 10. 2023  14:00 – 17:15 h
4. cyklus12. 10. 2023   14:00 – 17:15 h
5. cyklus18. 10. 2023  14:00 – 17:15 h
6. cyklus23. 10. 2023 08:30 – 15:15 h
24. 10. 2023  08:30 – 15:15 h
25. 10. 2023 13:30 – 16:15 h
7. cyklus30. 10. 2023 08:30 – 15:15 h
8. cyklus13. 11. 2023 14:00 – 17:15 h
9. cyklus20. 11. 2023 13:30 – 19:30 h
21. 11. 2023 08:30 – 13:30 h
 22. 11. 2023 13:00 – 18:00 h
Obhajoby23. ledna 2024
Lektorský tým:zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Úč. poplatek:1 500 Kč
Termín přihlášek:průběžně

Elektronické přihlášení zde: 29 – Studium pedagogiky – asistent pedagoga – KVIC Nový Jičín

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Petra Schneidrová, 595 538 061, 737 081 093, petra.schneidrova@kvic.cz

Těším se na Vás!