KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
zveřejněno včera Zveřejněno dne 17.1.2018 celý článek

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ

Zveřejněno dne 16.1.2018 celý článek

MŠMT - Přijímání na střední školy a konzervatoře

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace

Zveřejněno dne 4.1.2018 celý článek

MŠMT vydalo nová doporučení, jak řešit vandalismus, kyberšikanu a záškoláctví

V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Zveřejněno dne 4.1.2018 celý článek

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Zveřejněno dne 3.1.2018 celý článek

Vyhláška o poskytování cestovních náhrad v roce 2018

Zveřejněno dne 3.1.2018 celý článek

Změna RVP pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018

opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1.12.2017.
Čj.: MSMT-34790/2017-1

Zveřejněno dne 18.12.2017 celý článek

MŠMT - informace pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018.

Zveřejněno dne 18.12.2017 celý článek

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zveřejněno dne 11.12.2017 celý článek

Věstník MŠMT č. 11-12/2017

Zveřejněno dne 11.12.2017 celý článek

ČŠI - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz