KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Titulní stránka


10.10.2017

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. - duben 2018 (30. skupina)

OP Opava vyhlašuje novou skupinu studia pedagogiky pro zájemce o funkci asistenta pedagoga. Absolvováním získáte kvalifikaci pro výkon činnosti asistenta pedagoga. Více naleznete v příloze.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Studium pedagogiky v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)

Studium s předpokládanou hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2018 včetně osmihodinové stáže na vytipovaném školském pracovišti.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu      5317051802

Termíny          
1. cyklus                    11. – 12. 04. 2018                  16 vyučovacích hodin
2. cyklus                    23. 04. 2018                             8 vyučovacích hodin
3. cyklus                    10. 05. 2018                             8 vyučovacích hodin
4. cyklus                    22. – 23. 05. 2018                  15 vyučovacích hodin
5. cyklus                    07. – 08. 06. 2018                  12 vyučovacích hodin
6. cyklus                    13. 06. 2018                             6 vyučovacích hodin
7. cyklus                    28. 08. 2018                             7 vyučovacích hodin
8. cyklus                    12. 09. 2018                             7 vyučovacích hodin
9. cyklus                    26. 09. 2018                             8 vyučovacích hodin
Obhajoby                  18. října 2018

Lektorský tým:           zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:            Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:             KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Úč. poplatek:              7 990 Kč
Termín přihlášek:       průběžně
Podmínka:                  s přihláškou prosím zašlete neověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání  

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonovazavináčkvic.cz

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz